Op 31 augustus 2016 organiseert het KZHM een open repetitie. Iedereen die een instrument bespeelt is van harte uitgenodigd om op deze avond mee te komen spelen met de harmonie.

De repetitie begint om 20:00 uur. Graag al om 19:45 uur aanwezig zijn, zodat we voor de start van de repetitie bladmuziek uit kunnen delen en iedereen een plaats kunnen geven. De repetitie vindt plaats in onze repetitieruimte, de kelder van het Kunstenhuis in Zeist (Egelinglaan 2b).

Na afloop van de repetitie is er alle tijd om samen met de orkestleden aan de bar te hangen.